پیشنهاد ویژه

چهارشنبه


سئول، 25 ژانویه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

محدودیت دما (C) امکان

بالا /کم (%)

سئول -6/-18 ابری 20

اینچئون -6/-16 60

Suwon -5/-17 dull 20

Cheongju -5/-16 10

Daejeon -4/-17 0

< p> Chuncheon -5/-21 Cimmerian 20

Gangneung -1/-13 cumuliform 20

Jeonju -3/-15 0

Gwangju -2/-12 0

Jeju 00/-4 60

Daegu -1/-15 0

بوسان 01/-12 0

(END)