پیشنهاد ویژه

جنسیت همه گوش زنان سازمان ملل متحد باشد


سئول، 5 ساله (یونهاپ) -- جنسیت کیم هیون سوک در این هفته، یکشنبه، در کشورهایی که جنسیت و حقوق زنان را در یورک ترویج می‌کنند، می‌نشیند.

کیم شصت و هفتمین مراسم را به عنوان سپردۀ زنان (CSW) آغاز می‌کند.
تلاش‌های روز دوشنبه و کره منجر به یک آتاویسم جنسیتی و زنان کارگران بخش تاج‌دار سفید می‌شود.

علاوه بر این، سیاست‌های کره در حوزه‌های مهندسی و مهندسی زنان و جنایات جنایات بر فرزندان و نوجوانان مرتبط است.

> CSW کمیسیونی از سازمان ملل متحد و شورا است و موضوع امسال "نوآوری و تغییرات تکنولوژیکی، دستیابی به جنسیت و مجموعه توانمندسازی زنان و دختران" است.

این جنسیت کیم هیون سوک را نشان می دهد.
(یونهاپ)

hague@yna.
co.
kr
(END)