پیشنهاد ویژه

مدیر نامزد KT Skylife پیشنهاد می دهد


سئول، 12 ساله (یونهاپ) -- نامزد بوردرور KT Skylife Co.
، یک شرکت مخابراتی KT Corp.
، استعفا داده است.

یون جئونگ سیگ به فروشگاه یونهاپ گفت که از KT درخواست کرده است.
نامزدی، دلایل او بود.

این روزنامه‌نگار، که به دلیل تلویزیون OBS Gyeongin در زمینه تلویزیون فعالیت می‌کرد، KT Skylife انتخاب شد.

پیش از این، KT other Lim Seung-tae، منشی کمیسیون خدمات مالی، به عنوان مثال یک مدیر.
لیم به عنوان خبرنگار اردوگاه یون سوک یول خدمت می کرد.

لیم جمعه خود را ادامه داد، روزهایی مطابق با آن ساخته شد.

khj@yna.
co.
kr
(END)