پیشنهاد ویژه

دستورالعمل بازرسی جرثقیل سقفی پاورپوینت جامع سلامت جرثقیل


حادثه وحشتناک سقوط جرثقیل در رودخانه

دستورالعمل بازرسی جرثقیل سقفی پاورپوینت جامع سلامت جرثقیل

5-6-4- در زمان حرکت مگر از راننده/اپراتور هیچ فردی حتی ریگر و علامت دهنده حق سوار شدن به جرثقیل را ندارد.

5-6-5- در زمان پارک کردن جرثقیل می بایست از جک های تعادلی بطور ایمن استفاده گردد.

5-7-1-    در استقرار جرثقیل باید جمعنا تمام مواردی که ممکن است بر عملکرد ایمن آن اثر بگذارد لحاظ شود :

5-7-1-1- فرد صلاحیت دار گروه نصاب باید خاطرجمعی دهد که بار ایجاد شده بوسیله جرثقیل، از طریق سرزمین یا بوسیله هر نوع سیستم باربر پی تحمل می گردد. در این زمینه می بایست محاسبات فنی موردنیاز صورت گیرد.

5-7-1-2- بارهایی که بوسیله جرثقیل به زمین یا پی گردن‌باری می شود می بایست از طریق سازنده جرثقیل با اسناد و مدارک مربوطه بدست آید.

5-7-1-3-1- وزن جرثقیل و ملحقاتی نظیر وزنه های تعادل ” وزنه های نصب شده وجه جرثقیل های برجی” و پاره سنگ ” وزنه هایی که در نصب پایه جرثقیل بمنظور حفظ تعادل نصب می شود” در صورت وجود.

 

بازرسی ایمنی جرثقیل

 

استاندارد بازرسی جرثقیل ها

 

پاورپوینت جامع سلامت جرثقیل اصفهان

 

بازرسی جرثقیل نیما جاویدان