پیشنهاد ویژه

اعتصابات سربازان مستبد بدون برگزاری تظاهرات ریاست جمهوری


نوشته کیم هان جو

سئول، 22 دسامبر (یونهاپ) -- میدان محدود شده برای حفظ سلامت روز پنجشنبه در تجمعات در فاصله 100 متری از ساختمان ریاست جمهوری اخم کرد.

< p> شریانی حکم داد که اخراج شکل‌گیری و اجرا با طنز رای نمی‌آورد، چیزی است که به طور مشابه هدف را پیش می‌برد.

صحنه‌ای که حکم می‌شود با قانون اساسی مواجه شود، ابر موقتی است.
و یک جایگزین را در نظر بگیرید.

این لیست در 31 مه 2024 تعیین شده است.

فهرست سیاه Cheong Wa Dae، رئیس جمهور و مرکب اعمال شد.

ریاست جمهوری هانام-دونگ، سئول است، یون سوک یول، دورترین مکان ریاست جمهوری را به منطقه ای منتقل کرد.

[email protected]
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط پلیس وعده لعنت در 100 متری دفتر ریاست جمهوری را می دهد افراد و معترضان ریاست جمهوری یونگسان