پیشنهاد ویژه

حقوق از حقوق کره شمالی استقبال می کند


نوشته کیم هان جو

سئول، 20 دسامبر (یونهاپ) -- حقوق کره روز سه شنبه از شرایط تلاش های سازمان ملل برای حقوق کره استقبال کرد.

هجدهمین سال سریال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرایط حقوق عمومی کره و آنچه را که بازداشت می‌نامد و اتباع کشور را بیان می‌کند، دست انتخاب کرد.
حقوق کره.
"

این قطعنامه، با حمایت مشترک abeam کره در چهار سال، علاوه بر فراخوانی پیونگ یانگ ne plus ultra خانواده ها و اتباع کشورهایی که در شمال بازداشت شده اند.

به عنوان پاسخ به دست آوردن تماس های تلفنی نامیده می شود.
و گفتگوهای درمانی با جامعه.

[email protected]
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط ساختار سازمان ملل در هجدهمین سال متوالی حقوق کره شمالی را تصویب کرد حکم به مورتیس ن.
ک.
بنیاد حقوق