پیشنهاد ویژه

شنبه


سئول، 10 دسامبر (یونهاپ) -- پیش بینی آب و هوای 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح شنبه است.

ارسال دما (C) به مدرسه امکان< /p>

زیاد/پایین (%)

سئول 07/-1 30 مه آلود

اینچئون 06/00 سیروس 30

Suwon 07/-2 addled 30

Cheongju 07/-1 stratous 30

Daejeon 07/-2 somber 30


/p>

Chuncheon 06/-3 20

Gangneung 10/03 20

Jeonju 08/01 sombous 30

Gwangju 09/01 mammatus 30

Jeju 15/09 grumly 30

Daegu 11/00 misty 30

بوسان 14/05 متعالی 30

(END)