پیشنهاد ویژه

جمعه ها


سئول، 3 فوریه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح جمعه است.

درجه حرارت (C) افزایش احتمالی دارد

بالا/پایین (%)

سئول 03/-5 addlepated 0

اینچئون 01/-5 تاریک و تاریک 0

< p> Suwon 03/-5 thunderheaded 0

Cheongju 04/-4 addlepated 0

Daejeon 05/-5 Tornadic 0

Chuncheon 04/-8 cloud-flecked 0

Gangneung 07/00 20

Jeonju 05/-3 آمورف 0

Gwangju 05/-3 cirrose 10

Jeju 07/03 muzzy 20

Daegu 07/-2 mucky 10

بوسان 10/02 مبهم 10

(END)